ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2010

 

 

            « Διαμόρφωση Στρατηγικής στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας»

ΜΠΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

  

ΜΑΪΟΣ 2010 

  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2010

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Έχοντας εντοπίσει και καταγράψει τους στρατηγικούς παράγοντες (ευκαιρίες-απειλές & δυνατά –αδύνατα σημεία του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας) είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε κατά την εκτίμησή μας το όραμα και την αποστολή του και ταυτόχρονα να προσδιορίσουμε τους στόχους εκείνους που θα πρέπει να θέσει ώστε να ικανοποιεί την αποστολή/σκοπό του.

 

1.1 Όραμα

 

Όραμα του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας θα αποτελούσε η κατοχύρωσή του στην ευρύτερη περιοχή, ως το κέντρο υγειονομικής αναφοράς όλης της Νότιας Πελοποννήσου.

Να καταστεί συνώνυμο της ποιοτικής και αποτελεσματικής  παροχής υπηρεσιών υγείας και η πρώτη επιλογή της κοινωνίας για τη λήψη αντίστοιχων υπηρεσιών.

Αυτό σημαίνει ότι το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας θα πρέπει να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα β΄ θμιας περίθαλψης.

 

1.2 Αποστολή

 

Σκοπός του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας θα πρέπει να είναι η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών Υγείας στον Πολίτη που θα περνά όμως μέσα από την συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του Νοσοκομείου μας.

Αυτό πάντα σε συσχέτιση με την επιτυχή αντιμετώπιση του ανταγωνισμού αφενός και με τη συνεχή βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του νοσοκομείου αφ’ ετέρου.

 

1.3 Αξίες

 

Οι αξίες τις οποίες υπηρετεί το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας και πάνω στις οποίες έχει δομηθεί η λειτουργία του, έχουν στον πυρήνα τους τον παράγοντα Άνθρωπο.

Πρωταρχικό μέλημα όλου του ανθρώπινου δυναμικού του Νοσοκομείου είναι η προάσπιση της Υγείας και μέσω αυτής, της Προσωπικότητας και της Υπόστασης του Ανθρώπου.

 

 Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, ως φορέας ευθύνης, σχεδιασμού, υλοποίησης και αναβάθμισης των υποδομών υγείας στην περιοχή της Μεσσηνίας, οικοδομεί σχέσεις συμμαχίας, συνεργασίας και συντονισμένης δράσης με όλες τις δημιουργικές δυνάμεις, τις θεσμικές δομές και τους Πολίτες της Μεσσηνιακής Κοινωνίας στον Τομέα της Υγείας. Στόχος μέσα από τον διάλογο, την διαβούλευση και την συναίνεση είναι να επιτευχθεί μια ευρύτερη προγραμματική συμφωνία, με γνώμονα την ανάπτυξη της Υγείας   στην Μεσσηνιακή Κοινωνία.
  • Κάθε απόφαση και επιλογή της Διοίκησης θα διαπνέεται και θα κυριαρχείται από τις αρχές της Διαφάνειας, της Δικαιοσύνης και της Δημιουργίας με γνώμονα το Δημόσιο Συμφέρον και μόνον   αυτό. Η λειτουργία του Νοσοκομείου θα βρίσκεται σε καθεστώς Πλήρους Διαφάνειας σε όλους τους τομείς δράσης.
  • Δέσμευση της Διοίκησης είναι η συνεχής ενημέρωση πάνω σε θέματα παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας, νέων ιατρικών τεχνολογιών και μεθόδων θεραπείας καθώς και κάθε άλλου τομέα που αφορά τις συνολικές παροχές του νοσοκομείου προς τους πολίτες της Μεσσηνίας.
  • Η δέσμευση για συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των παρεχόμενων Υπηρεσιών Υγείας και της Ποιότητας Ζωής των πολιτών.
  • Η διαρκής διερεύνηση των αναγκών και επιταγών της τοπικής Κοινωνίας σε ό,τι αφορά τα θέματα Υγείας.
  • Η Πληροφόρηση και η Εκπαίδευση του πληθυσμού της περιοχής σε θέματα πρόληψης και προστασίας από επιδημίες ή άλλες μορφές ασθενειών.

 

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΑΣ ΣΤΟΧΟΙ

 

Στη βάση αυτής της αντίληψης και προκειμένου η αναπτυξιακή προοπτική του Νοσοκομείου Καλαμάτας να ενταχθεί σε ένα συνολικό και κοινά αποδεκτό περιφερειακό σχεδιασμό, θέτουμε τους παρακάτω στόχους:

 

1ος ΣΤΟΧΟΣ

Στοχεύουμε η Υγεία στο νομό να αποτελέσει κυρίαρχη υπόθεση όλων των παραγωγικών κοινωνικών επιστημονικών φορέων και δημιουργικών δυνάμεων της μεσσηνιακής κοινωνίας. Αυτό προϋποθέτει από την πλευρά της Διοίκησης του Νοσοκομείου, την οικοδόμηση μια συγκεκριμένης αντίληψης και φιλοσοφίας για το πως πρέπει να αντιμετωπίζει η κοινωνία της Μεσσηνίας τον ευαίσθητο χώρο της Υγείας μέσα από την θεσμοθετημένη και συγκροτημένη της μορφή.

2ος ΣΤΟΧΟΣ

Ενεργός συμμετοχή, συνεργασία και συνέργεια της Διοίκησης του Νοσοκομείου Καλαμάτας με της άλλες περιφερειακές δομές υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην κατεύθυνση και πολιτική της ΔΥΠΕ, με στόχο έναν ενιαίο ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την Υγεία σε όλη την Περιφέρεια.

3ος ΣΤΟΧΟΣ

Ένταξη των προτάσεων του Νοσοκομείου Καλαμάτας και αξιοποίηση των πόρων από την 4η Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ για την Α΄θμια –Β΄θμια Φροντίδα Υγείας στην περιοχή ευθύνης του καθώς επίσης και για την Ψυχική Υγεία

 

Α΄ ΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

 

4ος ΣΤΟΧΟΣ

Δημιουργία Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στην Καλαμάτα όπου θα ενισχύσει το Α΄θμιο επίπεδο φροντίδας Υγείας και θα προκαλέσει την αποσυμφόρηση του Νοσοκομείου.

5ος ΣΤΟΧΟΣ

Δημιουργία Κέντρου Υγείας στο Δήμο Αίπειας (κτιριακές διαμορφώσεις σε υπάρχον κτίριο) όπου έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό σε μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή που απέχει από την Καλαμάτα τουλάχιστον 45 λεπτά

6ος ΣΤΟΧΟΣ

Δημιουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού στο προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου για τα παιδιά των εργαζομένων του Νοσοκομείου.

7ος ΣΤΟΧΟΣ

Δημιουργία πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Ανδρούσας (κατασκευή κτιρίου, προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού)

8ος ΣΤΟΧΟΣ

Βελτίωση των υπαρχόντων υποδομών των Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων για την επίτευξη καλύτερων συνθηκών           λειτουργίας

9ος ΣΤΟΧΟΣ

Εκσυγχρονισμός και αντικατάσταση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού τους.

10ος ΣΤΟΧΟΣ

Σωστός προγραμματισμός προσλήψεων ιατρικού-νοσηλευτικού - παραϊατρικού προσωπικού και ορθολογική κατανομή του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού

11ος ΣΤΟΧΟΣ

Προμήθεια κινητής Μονάδας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

12ος ΣΤΟΧΟΣ

Δημιουργία Πολυδύναμων Ιατρείων Ανδανίας, Μαυροματίου Ιθώμης (Αρχαία Μεσσήνη), Ανδρούσης, Τρικόρφου, Κορώνης, Αρτεμισίας, Αριστομένους.

 

Β΄ ΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

13ος ΣΤΟΧΟΣ

Πλήρη ανάπτυξη των ΤΕΠ και της ΜΕΘ

14ος ΣΤΟΧΟΣ

Λειτουργία Μονάδας Εμφραγμάτων και Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου

15ος ΣΤΟΧΟΣ

Ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (Κυρίαρχα αποτελούν η αντικατάσταση του υπάρχοντος αξονικού τομογράφου και η προμήθεια μαγνητικού τομογράφου)

16ος ΣΤΟΧΟΣ

Πλήρης στελέχωση όλων των ιατρικών ειδικοτήτων προκειμένου το Νοσοκομείο μέσα από το εύρος και το βάθος αυτών να μπορεί να παρέχει πλήρεις υπηρεσίες σε δευτεροβάθμιο επίπεδο.

17ος ΣΤΟΧΟΣ

Πλήρης κάλυψη σε επιστημονικό-νοσηλευτικό-παραϊατρικό προσωπικό

18ος ΣΤΟΧΟΣ

Ενίσχυση του στόλου των ασθενοφόρων του νοσοκομείου και των κέντρων υγείας

19ος ΣΤΟΧΟΣ

Συνεργασία με το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, το ΕΚΑΒ και τις άλλες δομές υγείας (Κ.Υ.) για δημιουργία σταθμού ΕΚΑΒ στην ευρύτερη περιοχή της Πυλίας.

20ος ΣΤΟΧΟΣ

Την ολοκλήρωση του ΟΠΣ του Νοσοκομείου με στόχο τον περιορισμό των δαπανών και της σπατάλης.

21ος ΣΤΟΧΟΣ

Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου Β΄ για το ΕΣΠΑ και για οποιοδήποτε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

22ος ΣΤΟΧΟΣ

Πιστοποίηση τύπου ISO της νοσηλευτικής λειτουργίας όλων των κλινικών και άλλων Τμημάτων του Νοσοκομείου.

23ος ΣΤΟΧΟΣ

Ρύθμιση θεμάτων καλύτερης συνεργασίας με τους διάφορους ασφαλιστικούς φορείς για την επίλυση πολλών προβλημάτων που ταλαιπωρούν τους πολίτες.

24ος ΣΤΟΧΟΣ

Διαμόρφωση χώρου πάρκινγκ στο προαύλιο χώρου του νοσοκομείου χωρητικότητας 70 θέσεων στάθμευσης.

25ος ΣΤΟΧΟΣ

Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Νοσοκομείου με ιδιαίτερο προσανατολισμό στην επιτυχή έκβαση της γνωστής υπόθεσης - κληρονομιάς ΄΄ΚΑΠΠΑ΄΄ και του πρώην Σανατορίου στην Βυτίνα Αρκαδίας.

 

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

 

26ος ΣΤΟΧΟΣ

Πρόταση στο ΕΣΠΑ ώστε να ενταχθούν τα 2 έργα γέφυρες που είναι η λειτουργία ολοκληρωμένου ψυχιατρικού τμήματος στο Γ.Ν.Καλαμάτας και ανάπτυξης κινητής μονάδας ψυχικής υγείας.

27ος ΣΤΟΧΟΣ

Πλήρης στελέχωση με όλες τις απαραίτητες ειδικότητες που συνδέονται άμεσα με την ψυχική υγεία

28ος ΣΤΟΧΟΣ

Δημιουργία Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας

29ος ΣΤΟΧΟΣ

Μίσθωση κτιρίου για την στέγαση των φιλοξενούμενων του           προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» με καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

30ος ΣΤΟΧΟΣ

Δημιουργία Ξενώνα Βραχείας Παραμονής.

31ος ΣΤΟΧΟΣ

Δημιουργία Ξενώνα Βραχείας Παραμονής Παιδιών και Εφήβων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

 

2.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2010

 

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου μετά από την ανάλυση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης πρόκειται να προβεί στην εκπόνηση διαφόρων μελετών μέσα από τις οποίες θα υλοποιούνται και ολοκληρώνονται τα σχέδια δράσης που θα αναληφθούν τόσο για κύριες (κλινικό έργο, νοσηλευτικές υπηρεσίες – ανθρώπινοι πόροι, εργαστηριακό έργο κ.λ.π.) όσο και για υποστηρικτικές λειτουργίες (συστήματα μηχανογράφησης, διοικητικές υπηρεσίες κλπ.).

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Τα σχέδια δράσης που προκύπτουν βάσει στόχων για κύριες και υποστηρικτικές λειτουργίες αναπτύσσονται στους παρακάτω πίνακες:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1α

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΣΤΟΧΟΙ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Αποτελεσματικότερη λειτουργία Υπηρεσιών του Νοσοκομείου

Διαδικασίες πλήρωσης θέσεων Ιατρικού- Νοσηλευτικού- Διοικητικού Προσωπικού

Καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη Μείωση του χρόνου αναμονής του πολίτη

Καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των πρωινών τακτικών Ε.Ι.

Δικαιότερη μεταχείριση του πολίτη Πιστότητα και αξιοπιστία στοιχείων

Σωστότερη διαχείριση των επειγόντων περιστατικών Πιστότητα και αξιοπιστία στοιχείων

Καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των επειγόντων.

Υπηρεσίες για την αύξηση και εμπέδωση της δικαιοσύνης και αξιοπιστίας του Ε.Σ.Υ.

Σωστή λειτουργία του Γραφείου Ενημέρωσης του Πολίτη και της προώθησης των δικαιωμάτων των ασθενών

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1β

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΣΤΟΧΟΙ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Εκσυγχρονισμός και αντικατάσταση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Βελτίωση και ενίσχυση των παραγωγικών διαδικασιών

Πλήρης Διαφάνεια σε όλους τους τομείς δράσης της Διοίκησης του Νοσοκομείου

Κατασκευή ιστοσελίδας με ανάρτηση όλων των διαγωνισμών, των προκηρύξεων αλλά και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλύτερη λειτουργία των διαφόρων τιμημάτων

Ορθολογικότερη ανακατανομή του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού

Δημιουργία αποθηκευτικού χώρου για τους ιατρικούς φακέλους των ασθενών

Εύρεση λυόμενης κατασκευής και τοποθέτησής της στο προαύλιο χώρο του νοσοκομείου

Βελτίωση όλων των οικονομικών και διαχειριστικών συστημάτων του Νοσοκομείου

Ολοκλήρωση του ΟΠΣ

Παραγωγικότερο και δημιουργικότερο ανθρώπινο δυναμικό

α) Διενέργεια επιστημονικών σεμιναρίων και συνεδρίων

β) Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης από ΕΚΔΔ

Μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών

Ρύθμιση θεμάτων καλύτερης συνεργασίας με τους διάφορους ασφαλιστικούς φορείς για την επίλυση πολλών προβλημάτων που ταλαιπωρούν τους πολίτες

 

2.2 Ο ρόλος των Παραγωγικών-Κοινωνικών-Επιστημονικών Φορέων

 

Πιστεύουμε ότι κάθε Διοίκηση του Νοσοκομείου θα πρέπει να οικοδομήσει μια συγκεκριμένη αντίληψη και φιλοσοφία για το πως αντιμετωπίζει την Μεσσηνιακή κοινωνία στο ευαίσθητο θέμα της Υγείας μέσα από την θεσμοθετημένη και συγκροτημένη της μορφή.

Οι Βουλευτές του Νομού, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Εργατικό Κέντρο Μεσσηνίας, το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, το Τεχνικό και Οικονομικό Επιμελητήριο, η ¨Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών και οι Αγροτικοί Σύλλογοι, το σύνολο των Δήμων, οι Εμπορικοί Σύλλογοι, οι Ιατρικοί και Δικηγορικοί Σύλλογοι, οι φορείς των απανταχού Μεσσήνιων, οι Σύλλογοι των Πολυτέκνων και των Ατόμων με Αναπηρία, οι Πολιτιστικοί φορείς, οι Κινήσεις Πολιτών κ.α. αποτελούν βασικούς συνομιλητές για τη διαμόρφωση ενός κοινού σχεδιασμού μιας διοίκησης, που επιθυμεί να λειτουργεί με σεβασμό σε ότι παραλαμβάνει αλλά και με το βλέμμα στραμμένο σε μελλοντικούς στόχους, διασφαλίζοντας την προαγωγή της Υγείας με ενότητα και κοινωνική συναίνεση.

Μαζί τους θα πρέπει να οικοδομηθεί μια σχέση ειλικρινούς και συνεχούς διαλόγου, συνεννόησης και συναπόφασης με απώτερο στόχο την συνδιαμόρφωση ενός σύγχρονου και υλοποιήσιμου προγράμματος Υγείας στην περιοχή του Νομού.

Ωστόσο, σε αυτή την πορεία και σε αυτή την πρόσκληση δημιουργικής συμπόρευσης, συνεργασίας και συμμετοχής σε διάλογο όλων των φορέων, θεωρείται αυτονόητο πως δεν υπάρχουν κομματικοί διαχωρισμοί και κυρίως δεν υπάρχουν αποκλεισμένοι ή προνομιακοί συνομιλητές. Απαιτείται η συνεργασία ΌΛΩΝ γιατί πιστεύουμε ότι η Υγεία είναι υπόθεση εθνική, κοινωνική κυρίως όμως συλλογική. Είναι υπόθεση της κάθε τοπικής κοινωνίας χωριστά.

Στο παραπάνω λοιπόν πλαίσιο έχει ιδιαίτερη αξία στην διαμόρφωση της στρατηγικής μας, να προσδιορίσουμε ποια θα πρέπει να είναι η σχέση της Διοίκησης του Νοσοκομείου με όλους τους θεσμοθετημένους φορείς της Μεσσηνίας. Πιστεύουμε ότι η Διοίκηση του Νοσοκομείου η οποία ευθυγραμμίζεται στην κατεύθυνση και την πολιτική που ακολουθεί η ΔΥΠΕ δεν θα πρέπει να είναι μια αυτόνομη αρχή αλλά μια συντονιστική αρχή στο χώρο της Υγείας όλων των δημιουργικών δυνάμεων του νομού. Οι Παραγωγικοί - Κοινωνικοί-Επιστημονικοί Φορείς αποτελούν τους πλέον αξιόπιστους φορείς που μπορούν να σου καταγράψουν και να σου πουν τα προβλήματα της κάθε περιοχής. Μια καλή λοιπόν Διοίκηση δεν μπορεί να κάνει τίποτα εάν δεν έχει καλή συνεργασία, αλληλοϋποστήριξη και κοινό σχεδιασμό   με τις τοπικές δυνάμεις.

Καταλήγοντας λοιπόν, γίνεται κοινά αποδεκτό ότι ο σχεδιασμός και η στρατηγική μας θα πρέπει να διαθέτει εξωστρεφή χαρακτηριστικά και να ξεδιπλώνεται με όρους κοινωνίας.

 
Προκήρυξη Προσωπικού - Φύλαξη, Καθαριότητα και Εστίαση
Προκήρυξη Προσωπικού - Φύλαξη, Καθαριότητα και Εστίαση
To 1ο ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Νοσοκομείο Καλαμάτας: Το 1ο ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΡΧΕΓΟΝΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
Σύλλογος Εθελοντών Δοτών Καλαμάτας
Γ.Ν. Καλαμάτας - Sticker Enviromental Bronze
Video Γ.Ν Καλαμάτας
Videos - Ανασκόπηση γεγονότων του Νοσοκομείου Καλαμάτας
Το Υπουργείο Υγείας στη Δι@ύγεια.
Το Υπουργείο Υγείας στη Δι@ύγεια
Το Γ.Ν. Καλαμάτας στη Δι@ύγεια.
Το Γ.Ν. Καλαμάτας στη Δι@ύγεια
Γ.Ν. Καλαμάτας και ESPA
Παραγωγή Ιατρικού Οξυγόνου
Νοσοκομείο Καλαμάτας: Παραγωγή Ιατρικού Οξυγόνου
ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Κληροδότημα Κάππας
Ιστορικό του Κληροδοτήματος Κάππας
Ιστορικό λειτουργίας αιμοδυναμικού εργαστηρίου
Ιστορικό λειτουργίας αιμοδυναμικού εργαστηρίου
Γ.Ν. Καλαμάτας - Ιατρικός Τουρισμός
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, Παράρτημα Μεσσηνίας
Ε.Κ.Α.Β.