ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

 

Η Ουρολογική κλινική του Γ.Ν. Καλαμάτας διαθέτει πλήρη σύγχρονο εξοπλισμό:

 

Α) Τμήμα Ενδοσκοπήσεων

 

Πλήρης σύγχρονος Ενδοσκοπικός Πύργος με οθόνη (monitor) και με δυνατότητα βιντεοσκόπησης και λήψης φωτογραφιών του οίκου Olympus

 

Σετ άκαμπτων Κυστεοσκοπίων, αριθμός τέσσερα, του οίκου Stortz με τα παρελκόμενα.

 

Εύκαμπτο Κυστεοσκόπιο του οίκου Circon

 

Αlbarran για τον καθετηριασμό των ουρητηρικών στομίων του οίκου Stortz

 

Μηχανικός λιθοθρίπτης και λαβίδες συλλήψεως και βιοψιών

 

Υπερηχοτομογράφος του αυστριακού οίκου Kretz με δυνατότητα εκτέλεσης διακοιλιακού και διορθικού υπερηχοτομογραφήματος και ταυτόχρονη λήψη κατευθυνόμενων βιοψιών προστάτου.

 

Ουροδυναμικό μηχάνημα του οίκου Encore με δυνατότητα εκτέλεσης πλήρους ουροδυναμικής μελέτης.

 

Β) Αίθουσα Χειρουργείου

 

Πλήρης σύγχρονος Ενδοσκοπικός Ουρολογικός Πύργος του οίκου Olympus με οθόνη και ταυτόχρονη βιντεοσκόπηση με αποτέλεσμα τη δυνατότητα εκπαίδευσης των ειδικευομένων ιατρών κατά τη διάρκεια ενδοουρολογικών επεμβάσεων.

Κυστεοσκόπια, αριθμός 3, του οίκου Olympus με τα παρελκόμενα

 

Ρεζεκτοσκόπια περιστρεφόμενα συνεχούς ροής για διουρηθρικές επεμβάσεις, αριθμός 3, με στοιχεία ενεργητικής και παθητικής κοπής του οίκου Olympus.

 

Οπτικός ουρηθροτόμος του οίκου Olympus και ουρηθροτόμος Otis.

 

Ημιάκαμπτα ουρητηροσκόπια, αριθμός 2, του οίκου Olympus.

 

Εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο του οίκου Olympus.

 

Νεφροσκόπιο του οίκου Olympus.

 

Ενδοσωματικός βαλλιστικός, ηλεκτροϋδραυλικός και υπερήχων λιθοθρίπτες για ενδοσκοπική αντιμετώπιση λίθων νεφρού, ουρητήρα και ουροδόχου κύστεως.

 

Μηχανικούς λιθοθρίπτες (2) για τον κατακερματισμό λίθων της ουροδόχου κύστεως.

 

Διπολική Διαθερμία τύπου SurgMaster (TURis) του οίκου Olympus για την εκτέλεση διουρηθρικής προστατεκτομής με χρήση φυσιολογικού ορού.

 

Ακτινοσκοπικό μηχάνημα τύπου C-ARM για την εκτέλεση ενδοουρολογικών επεμβάσεων του ανώτερου ουροποιητικού συστήματος

 
Προκήρυξη Προσωπικού - Φύλαξη, Καθαριότητα και Εστίαση
Προκήρυξη Προσωπικού - Φύλαξη, Καθαριότητα και Εστίαση
To 1ο ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Νοσοκομείο Καλαμάτας: Το 1ο ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΡΧΕΓΟΝΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
Σύλλογος Εθελοντών Δοτών Καλαμάτας
Γ.Ν. Καλαμάτας - Sticker Enviromental Bronze
Video Γ.Ν Καλαμάτας
Videos - Ανασκόπηση γεγονότων του Νοσοκομείου Καλαμάτας
Γ.Ν. Καλαμάτας και ESPA
Παραγωγή Ιατρικού Οξυγόνου
Νοσοκομείο Καλαμάτας: Παραγωγή Ιατρικού Οξυγόνου
ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Ιστορικό λειτουργίας αιμοδυναμικού εργαστηρίου
Ιστορικό λειτουργίας αιμοδυναμικού εργαστηρίου
Γ.Ν. Καλαμάτας - Ιατρικός Τουρισμός
Ε.Κ.Α.Β.