Νέο μεγάλο έργο ξεκινάει στο Νοσοκομείο Καλαμάτας

nosokomeio_kalamatas

 

                                                                            Καλαμάτα 11.12.2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Τηλ.: 27213-63190

Fax.: 27210-33666

e-mail:gram.manager@nosokomeiokalamatas.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Eνα νέο σημαντικό έργο ξεκινά τις επόμενες ημέρες στο Νοσοκομείο Καλαμάτας συνολικού προϋπολογισμού 400.723,00 €. Πρόκειται για το έργο αναβάθμισης εξοπλισμού ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών του Γ.Ν.Καλαμάτας που αποτελείται από εννέα (9) υποέργα και είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ Πελοποννήσου.

 

Σήμερα υπεγράφησαν οι συμβάσεις με τους μειοδότες ανάδοχους οι οποίοι τις επόμενες ημέρες ξεκινούν τις συμβατικές εργασίες. Ειδικότερα:


 1.Πίνακας παραλ/σμου Η/Ζ, Π/Υ 49.200,00 €

2.Εξοπλισμός για αναβάθμιση και επέκταση BMS, Π/Υ 116.850,00 €

3.Εξοπλισμός για εκσυγχρονισμό λεβητοστασίου, Π/Υ 141.450,00 €

4.Δίκτυο απαγωγής καπναερίων, Π/Υ 67.300,00 €

5.Φωτιστικά ασφαλείας τύπου LED, Π/Υ 12.300,00 €

6.Μηχάνημα παγοπληξίας, Π/Υ 5.013,00 €

7.Μηχανή συγκόλλησης MIG MAG, Π/Υ 3.690,00 €

8.Σταθμός ανάκτησης ψυκτικών υγρών μετά σταθμού ανακύκλωσης και ζυγού ακριβείας, Π/Υ 3.075,00 €

9.Προμήθεια κάμερας θερμικής απεικόνισης, Π/Υ 1.845,00 €


Το ανωτέρω έργο εντάσσεται στα πλαίσια του ολοκληρωμένου σχεδιασμού του προγράμματος Εκσυγχρονισμού, Ενεργειακής και Λειτουργικής Αναβάθμισης των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας. Πρόκειται για την εφαρμογή συμπληρωματικών δράσεων στις ήδη εκτελεσθείσες, προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τα θετικά αποτελέσματα και να διασφαλίσουμε την ποιότητα παροχής υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

 

Αναλυτικότερα οι παρεμβάσεις που θα λάβουν χώρα είναι:

 

Α. Πλήρη αντικατάσταση του αυτοματισμού, με νέας τεχνολογίας, των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών του Νοσοκομείου, που διασφαλίζουν την λειτουργία όλων των νευραλγικών τμημάτων του σε περιόδους διακοπής ρεύματος.

Β. Ολικός εκσυγχρονισμός των υποδομών του Λεβητοστασίου & Ψυχροστασίου για την βελτιστοποίηση της χρήσης των ενεργειακών πόρων που χρησιμοποιούνται, ώστε να παρέχονται οι επιθυμητές συνθήκες λειτουργίας όλων των υποδομών κλιματισμού και λοιπών υπηρεσιών στους νοσηλευόμενους.

Γ. Ολοκλήρωση της αναβάθμισης του Κεντρικού Ενεργειακού Συστήματος (BMS) του Νοσοκομείου για την καλύτερη εποπτεία & έλεγχο της λειτουργίας των υποδομών του, αποσκοπώντας στην βέλτιστη χρήση των πόρων εκεί που πραγματικά χρειάζονται.

Δ. Πλήρη αντικατάσταση των φωτιστικών ασφαλείας του κτιρίου που διασφαλίζουν τους όρους και τις συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας αυτού. Επίσης περιλαμβάνεται και η προμήθεια εξειδικευμένων μέσων και οργάνων, αναγκαίων για την αποτελεσματική παρέμβαση των Τεχνικών στην επίλυση λειτουργικών προβλημάτων των εγκαταστάσεων και την διασφάλιση της καλής λειτουργίας όλων των Ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών.

 
Προκήρυξη Προσωπικού - Φύλαξη, Καθαριότητα και Εστίαση
Προκήρυξη Προσωπικού - Φύλαξη, Καθαριότητα και Εστίαση
To 1ο ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Νοσοκομείο Καλαμάτας: Το 1ο ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΡΧΕΓΟΝΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
Σύλλογος Εθελοντών Δοτών Καλαμάτας
Γ.Ν. Καλαμάτας - Sticker Enviromental Bronze
Video Γ.Ν Καλαμάτας
Videos - Ανασκόπηση γεγονότων του Νοσοκομείου Καλαμάτας
Το Υπουργείο Υγείας στη Δι@ύγεια.
Το Υπουργείο Υγείας στη Δι@ύγεια
Το Γ.Ν. Καλαμάτας στη Δι@ύγεια.
Το Γ.Ν. Καλαμάτας στη Δι@ύγεια
Γ.Ν. Καλαμάτας και ESPA
Παραγωγή Ιατρικού Οξυγόνου
Νοσοκομείο Καλαμάτας: Παραγωγή Ιατρικού Οξυγόνου
ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Κληροδότημα Κάππας
Ιστορικό του Κληροδοτήματος Κάππας
Ιστορικό λειτουργίας αιμοδυναμικού εργαστηρίου
Ιστορικό λειτουργίας αιμοδυναμικού εργαστηρίου
Γ.Ν. Καλαμάτας - Ιατρικός Τουρισμός
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, Παράρτημα Μεσσηνίας
Ε.Κ.Α.Β.