Μετά το Νοσοκομείο Καλαμάτας και το Νοσοκομείο Κυπαριισσίας στην αυτοπαραγωγή οξυγόνου ιατρικής χρήσεως

 

alt

 

alt

                    


Καλαμάτα 20/05/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

META TO NΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

 

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας ξεκινά η διαδικασία υλοποίησης ενός σημαντικού έργου στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας που αφορά την εγκατάσταση συγκροτήματος οξυγόνου ιατρικής χρήσεως. Στόχος αυτού του έργου είναι πρώτον η απεξάρτηση και αυτονομία της Νοσηλευτικής Μονάδας και δεύτερον η εξοικονόμηση πόρων της τάξης των 80.000 € με 90.000 € το χρόνο.

Θυμίζουμε ότι το Νοσοκομείο Καλαμάτας έχει ήδη υλοποιήσει πριν από 1,5 χρόνο το αντίστοιχο έργο με τεράστια οικονομικά και λειτουργικά οφέλη.

Στην λήψη της συγκεκριμένης απόφασης από το Δ.Σ. συνετέλεσε σημαντικά και η πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ουσιαστικά χορηγεί την έγκριση σκοπιμότητας σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην υλοποίηση αυτού του έργου.

Με αφορμή την ανωτέρω εξέλιξη ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας Γεώργιος Μπέζος προχώρησε στην παρακάτω δήλωση:

 

« Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και η Ε.Π.Υ. αναγνωρίζοντας ότι μπορούν να εξοικονομηθούν εκατομμύρια ευρώ για το Ε.Σ.Υ. από την αναπαραγωγή Οξυγόνου ιατρικής χρήσεως, έδωσε την έγκριση σκοπιμότητας σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην υλοποίησή του.

Στο θέμα αυτό οι συνεργάτες μου έχουν μια μεγάλη εμπειρία και έχουμε εκφράσει κατ΄ επανάληψη την πρόθεσή μας να βοηθήσουμε οποιοδήποτε Νοσηλευτικό Ίδρυμα ενδιαφέρεται να προχωρήσει.

Όσον αφορά το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας θεωρείται αυτονόητη η βούλησή μας να προχωρήσουμε τάχιστα αφού μπορούμε να εξοικονομήσουμε ένα σημαντικό ποσό. Έχουμε δηλώσει ότι πρέπει να σεβόμαστε και το τελευταίο ευρώ του φορολογούμενου Έλληνα πολίτη. Και να προβαίνουμε στην υλοποίηση παρεμβάεων και έργων που μπορούν να συμβάλουν στην εξοικονόμηση πόρων»

 
Προκήρυξη Προσωπικού - Φύλαξη, Καθαριότητα και Εστίαση
Προκήρυξη Προσωπικού - Φύλαξη, Καθαριότητα και Εστίαση
To 1ο ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Νοσοκομείο Καλαμάτας: Το 1ο ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΡΧΕΓΟΝΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
Σύλλογος Εθελοντών Δοτών Καλαμάτας
Γ.Ν. Καλαμάτας - Sticker Enviromental Bronze
Video Γ.Ν Καλαμάτας
Videos - Ανασκόπηση γεγονότων του Νοσοκομείου Καλαμάτας
Το Υπουργείο Υγείας στη Δι@ύγεια.
Το Υπουργείο Υγείας στη Δι@ύγεια
Το Γ.Ν. Καλαμάτας στη Δι@ύγεια.
Το Γ.Ν. Καλαμάτας στη Δι@ύγεια
Γ.Ν. Καλαμάτας και ESPA
Παραγωγή Ιατρικού Οξυγόνου
Νοσοκομείο Καλαμάτας: Παραγωγή Ιατρικού Οξυγόνου
ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Κληροδότημα Κάππας
Ιστορικό του Κληροδοτήματος Κάππας
Ιστορικό λειτουργίας αιμοδυναμικού εργαστηρίου
Ιστορικό λειτουργίας αιμοδυναμικού εργαστηρίου
Γ.Ν. Καλαμάτας - Ιατρικός Τουρισμός
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, Παράρτημα Μεσσηνίας
Ε.Κ.Α.Β.