Ανεπτυγμένες Κλίνες

Οι ανεπτυγμένες κλίνες στο Γενικό Νοσοκομείοι Καλαμάτας έχουν ως εξής:

 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ
Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 40
Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 40
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 30
Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας 16
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 20
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 29
ΠΡΟΩΡΑ 8
ΣΥΝΟΛΑ Π/Τ: 183
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 20
Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 20
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 24
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 24
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 10
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 10
Ω.Ρ.Λ. 10
ΣΥΝΟΛΟ Χ/Τ: 118
ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 8
ΜΕΘ 5
ΣΥΝΟΛΟ Δ/Τ: 13
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΩΝ 314
 
Προκήρυξη Προσωπικού - Φύλαξη, Καθαριότητα και Εστίαση
Προκήρυξη Προσωπικού - Φύλαξη, Καθαριότητα και Εστίαση
To 1ο ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Νοσοκομείο Καλαμάτας: Το 1ο ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΡΧΕΓΟΝΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
Σύλλογος Εθελοντών Δοτών Καλαμάτας
Γ.Ν. Καλαμάτας - Sticker Enviromental Bronze
Video Γ.Ν Καλαμάτας
Videos - Ανασκόπηση γεγονότων του Νοσοκομείου Καλαμάτας
Το Υπουργείο Υγείας στη Δι@ύγεια.
Το Υπουργείο Υγείας στη Δι@ύγεια
Το Γ.Ν. Καλαμάτας στη Δι@ύγεια.
Το Γ.Ν. Καλαμάτας στη Δι@ύγεια
Γ.Ν. Καλαμάτας και ESPA
Παραγωγή Ιατρικού Οξυγόνου
Νοσοκομείο Καλαμάτας: Παραγωγή Ιατρικού Οξυγόνου
ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Κληροδότημα Κάππας
Ιστορικό του Κληροδοτήματος Κάππας
Ιστορικό λειτουργίας αιμοδυναμικού εργαστηρίου
Ιστορικό λειτουργίας αιμοδυναμικού εργαστηρίου
Γ.Ν. Καλαμάτας - Ιατρικός Τουρισμός
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, Παράρτημα Μεσσηνίας
Ε.Κ.Α.Β.