Το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας έκτασης 24.273 τ.μ. έχει κτιστεί σε εμβαδόν οικοπέδου 43.000 τ.μ.

Περιλαμβάνει το κυρίως κτίριο, το κτίριο της Ψυχιατρικής Μονάδας και τα επί μέρους Βοηθητικά κτίσματα. Το κυρίως κτίριο αποτελείται από 5 βασικές στάθμες και τις απολήξεις κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων στο δώμα του κτιρίου και διαχωρίζεται σε 8 στατικά ανεξάρτητα μεταξύ τους τμήματα με αρμούς διαστολής πλάτους 5 εκ. Το κυρίως κτίριο, ευρίσκεται σε 5 στάθμες και η Ψυχιατρική Μονάδα αποτελεί ξεχωριστό ισόγειο κτίριο με διάδρομο σύνδεσης με την 2η στάθμη.

Τα βοηθητικά επί μέρους κτίρια είναι:

Θυρωρείο κυρίας εισόδου και αναμονής επισκεπτών

 1. Θυρωρείο εισόδου Επειγόντων Περιστατικών
 2. Ενιαία κατασκευή που περιλαμβάνει τις δεξαμενές νερού, το αντλιοστάσιο, τις δεξαμενές καυσίμων, το συνεργείο αυτοκινήτων, τους χώρους για τα ιατρικά αέρια και τους χώρους μετασχηματιστών, υψηλής τάσης, ΔΕΗ και Η/Ζ.

Επιφάνειες κτιρίων

Κύριοι χώροι

Ημιϋπαίθριοι

Βοηθητικοί

Κυρίως Κτίριο

20.409

1.373

1.276

Ψυχιατρική Μονάδα

1.165

Βοηθητικά Κτίρια

50

300

Σύνολο

21.574Μ2

1.423Μ2

1.576Μ2

Οι κλίνες του Νοσοκομείου κατανέμονται ως εξής:

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ
Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 40
Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 40
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 30
Μ.Μ.Α. 16
Μ.Τ.Ν. 20
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 29
ΠΡΟΩΡΑ 8
ΣΥΝΟΛΑ Π/Τ: 183
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 20
Β ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 20
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 24
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 24
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 10
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 10
Ω.Ρ.Λ. 10
ΣΥΝΟΛΟ Χ/Τ: 118
ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 8
ΜΕΘ 5
ΣΥΝΟΛΟ Δ/Τ: 13
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΩΝ 314
Ο περιβάλλων χώρος του Νοσοκομείου διαμορφώνεται κηποτεχνικά και περιλαμβάνει δύο εισόδους με θυρωρεία, αυλή τροφοδοσίας και χώρους στάθμευσης 237 θέσεων. Η δαπάνη ανέγερσης του Νοσοκομείου ανέρχεται σε 10 δις περίπου. Το Νοσοκομείο θεμελιώθηκε στις 21/5/89 και μέχρι το 1990 κατασκευάστηκε μόνο ο φέροντας Οργανισμός του Νοσοκομείου. Το 1990 – 1994 ουδεμία εργασία και πρόοδος έγινε για την κατασκευή του Νοσοκομείου. Με τις αρ. πρωτ. Υ4α/2687/Φ14/102/95, Υ4α/5905/Φ14/102/95 και Υ4α/7410/ Φ14/102/95 αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ανατίθεται:
 • Το έργο της ολοκλήρωσης της κατασκευής.
 • Της προμήθειας του βασικού Ιατρικού Εξοπλισμού.
 • Της προμήθειας του Ξενοδοχειακού εξοπλισμού στην ΔΕΠΑΝΟΜ, η οποία αναθέτει το συνολικό έργο στις Εταιρείες «ΖΕΥΣ-ΤΕΒ-VΑΜΕD ENGINEERING» με την υπογραφή σύμβασης την 12.1.1996 και συμβατική υποχρέωση αποπεράτωσης έργου 12.1.1999.

Τον Φεβρουάριο του 2000 μεταφέρονται στο Νέο Νοσοκομείο η Διοικητική – τεχνική Υπηρεσία. Η μεταφορά του παλαιού Νοσοκομείου στις εγκαταστάσεις του Νέου πραγματοποιείται από τις 10/6/2000 έως τις 19/6/2000. Από τις 19/6/2000 λειτουργεί μονίμως το Νέο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Στο Νοσοκομείο Καλαμάτας υπηρετούν 131 Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων και 82 Ιατροί στα Κέντρα Υγείας. Στην Νοσηλευτική και Διοικητική υπηρεσία υπηρετούν 636 υπάλληλοι.

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Στο Νοσοκομείο Καλαμάτας λειτουργούν Ιατρικά Εργαστήρια, ως ακολούθως:

 • Βιοχημικό, Παθολογοανατομικό, Κυτταρολογικό, Μικροβιολογικό, Σταθμός Αιμοδοσίας και Αιματολογικό εργάζονται κάθε ημέρα σε τρεις βάρδιες (7:00-15:00, 15:00-23:00 και 23:00-7:00). Στην απογευματινή και βραδινή βάρδια αντιμετωπίζονται μόνο τα επείγοντα περιστατικά.
 • Το Ακτινολογικό εργαστήριο δέχεται εξωτερικούς ασθενείς εκάστη Τρίτη και Πέμπτη κατόπιν ραντεβού και κατά τις ώρες 8:00 –14:30, 14:30 – 23:00 και 23:00 – 8:00. Στην απογευματινή και βραδινή βάρδια αντιμετωπίζονται μόνο έκτακτα περιστατικά.
 • Ο Αξονικός Τομογράφος αντιμετωπίζει μόνο έκτακτα περιστατικά των Εξωτερικών ασθενών και εργάζεται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 μέχρι 14:30.
 • Το τμήμα Υπερήχων δέχεται εξωτερικούς ασθενείς κατόπιν ραντεβού τις εργάσιμες ημέρες, από 8:00 μέχρι 14:30. Στην απογευματινή και βραδινή βάρδια αντιμετωπίζονται μόνο έκτακτα περιστατικά.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών γνωρίζουμε ότι:

 • Οι ασφαλισμένοι όλων των ασφαλιστικών ταμείων, (εκτός Ο.Γ.Α., Πρόνοιας, Στρατιωτικών και Δημοσίου) οφείλουν  να καταβάλλουν την αξία των εργαστηριακών εξετάσεων στο Νοσοκομείο.
 • Οι ασφαλισμένοι Ο.Γ.Α., Πρόνοιας, Στρατιωτικών και Δημοσίου οφείλουν  να έχουν μαζί τους το ασφαλιστικό τους βιβλιάριο.
 • Οι αιμοληψίες θα πραγματοποιούνται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες, από 8:00 μέχρι 10:30 π.μ.
 • Κάθε ασθενής παρακαλείται όταν προσέρχεται για εξετάσεις από τον θεράποντα Ιατρό του να φέρει το παραπεμπτικό Ιατρικό σημείωμα το οποίο να παραδίδει στην Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων, όπου θα εφοδιάζεται με το ανάλογο αριθμημένο κουπόνι. Ουδείς ασθενείς δύναται να πραγματοποιήσει εργαστηριακές εξετάσεις, χωρίς το ανάλογο Ιατρικό Παραπεμπτικό.
 • Ιατρικά παραπεμπτικά παρέχονται, στους ασθενείς, από τους θεράποντες Ιατρούς των Περιφερειακών Ιατρείων, των Κέντρων Υγείας, των Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου και από Ιδιώτες Ιατρούς. Τα ιατρικά παραπεμπτικά του ασφαλισμένου του Δημοσίου και των Στρατιωτικών, τα οποία δίδονται από ιδιώτες ιατρούς για παρακλινικές εξετάσεις, θα πρέπει να είναι θεωρημένα από ελεγκτή ιατρό.

ΝΟΣΗΛΕΙΑ

 1. Όλοι οι νοσηλευόμενοι κατά την είσοδό τους στο Νοσοκομείο να προσκομίζουν το Ασφαλιστικό τους βιβλιάριο και ελλείψει αυτού να δηλώνουν τον ασφαλιστικό τους φορέα.
 2. Όσοι εκ των νοσηλευομένων έχουν τα κάτωθι ταμεία:

ΟΓΑ - ΙΚΑ - ΔΗΜΟΣΙΟ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΤΥΔΚΥ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ - Ο.Λ.Π. - ΑΤΠ. ΣΥΤΕ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - Α.Τ.Ε. - ΤΑΠ. ΕΤΕ – ΤΣΑΥ – ΕΥΔΑΠ – ΤΥΠΕΤ πρέπει να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο ασθενείας τους ή να το προσκομίζουν την επόμενη ημέρα από την εισαγωγή τους στο Γραφείο Κινήσεως Ασθενών

ΔΕΗ - ΟΤΕ - ΕΛΤΑ - ΟΣΕ - ΗΣΑΠ - ΝΑΤ - ΤΕΒΕ-ΤΑΕ - ΤΣΜΕΔΕ - ΤΥΔΕ-ΤΑΞΥ- ΤΡ.ΠΙΣΤΕΩΣ-ΤΡ.ΓΕΝΙΚΗ-ΤΡ.ΚΡΗΤΗΣ - ΤΡ.ΙΟΝΙΚΗ πρέπει να παίρνουν αντίγραφο εισιτηρίου υπογεγραμμένο από τον Ιατρό και την Διοικητική Διευθύντρια του Νοσοκομείου, να το προσκομίζουν στο Ταμείο τους εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημέρα εισαγωγής τους και κατόπιν να δίνουν το αντίστοιχο εισιτήριο του ταμείου τους στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών.

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Οι ανασφάλιστοι Έλληνες και αλλοδαποί υποχρεούνται να προέρχονται στο Γραφείο Κινήσεως Ασθενών την ημέρα εισαγωγής τους ή την επομένη προκειμένου να ενημερωθούν για το κόστος νοσηλείας και τον τρόπο πληρωμής.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

 • Όλα τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία θα λειτουργούν μόνο με ραντεβού από 1-10-2000 και από 8:30 μέχρι 13:30.

 • Όλα τα ραντεβού των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων θα προγραμματίζονται από την Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων στα τηλέφωνα 2721363692 – 693 από τις ώρες 10:30 έως 14:30.

 • Σε περίπτωση που ο θεράπων ιατρός συστήσει επανεξέταση, θα κλείνεται ραντεβού στην Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων στα ανωτέρω τηλέφωνα και ώρες.

 • Οι εργαστηριακές εξετάσεις των εξωτερικών ασθενών θα πραγματοποιούνται με παραπεμπτικό σημείωμα του θεράποντος ιατρού και με σειρά προτεραιότητας, η οποία θα καθορίζεται από την Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων.

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

·         Το τμήμα Επειγόντων Περιστατικών λειτουργεί όλο το 24ωρο χωρίς ραντεβού και αντιμετωπίζει περιστατικά που χρήζουν άμεση αντιμετώπιση. Στην Νότια είσοδο του Νοσοκομείου λειτουργεί η Γραμματεία του τμήματος Επειγόντων Περιστατικών μέχρι 10:00 μ.μ , που ταυτόχρονα παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την εξυπηρέτηση των  ασθενών. Παρακαλούνται οι πολίτες και οι ασθενείς για επείγοντα περιστατικά να μην απευθύνονται στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (Βόρεια είσοδος), αλλά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Νότια είσοδος).

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ

Για την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου, αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σας γνωρίζουμε ότι:

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4572/8-6-2000 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας, από 1η Ιουλίου 2000, το ωράριο επισκέψεων που ισχύει είναι:

 1. 12:00 – 14:00 πρωϊνό
 2. 17:00 – 20:00 (χειμερινό)
 3. 18:00 – 21:00 (θερινό)
 • Κατά τις ώρες αυτές επιτρέπεται η είσοδος 2-3 επισκεπτών ανά ασθενή και δεν επιτρέπονται προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις στους θαλάμους των ασθενών, ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία των ασθενών με τους συγγενείς – επισκέπτες. Τις υπόλοιπες ώρες επιτρέπεται η παραμονή ενός (1) συνοδού για κάθε ασθενή που θα εφοδιάζεται με ειδική κάρτα από την προϊσταμένη του τμήματος.
 • Κατά την απογευματινή και νυχτερινή βάρδια αρμόδιος υπάλληλος του Νοσοκομείου θα υπενθυμίζει την τήρηση του επισκεπτηρίου και θα έχει την ευθύνη μαζί με τις προϊστάμενες των τμημάτων για την εφαρμογή του μέτρου.
 • Η νότια είσοδος των επειγόντων περιστατικών θα είναι ανοικτή όλο το 24ωρο. Τα οχήματα του προσωπικού καθώς και τα οχήματα που διακομίζουν επείγοντα περιστατικά θα ελέγχονται από το προσωπικό του θυρωρείου κατά την είσοδό τους. Η βόρεια είσοδος του Νοσοκομείου θα είναι ανοικτή τις πρωινές ώρες από 7:30 έως 15:30 για την εξυπηρέτηση των πολιτών που απευθύνονται στα τακτικά Εξωτερικά ιατρεία, καθώς και για το προσωπικό που εξυπηρετείται από τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας.
 • Οι επισκέπτες επιτρέπεται να σταθμεύουν τα Ι.Χ. μόνο στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους δεξιά και αριστερά της βόρειας εισόδου. Το προσωπικό του Νοσοκομείου επιτρέπεται να σταθμεύει τα Ι.Χ. στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντός του Νοσοκομείου όχι όμως στο ισόγειο, όπου δύναται να σταθμεύουν μόνο οι προμηθευτές που συναλλάσσονται με το Νοσοκομείο και τα Δ.Χ. αυτοκίνητα που εκτελούν μεταφορές.
 • Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας θα γίνεται γνωστό στους χώρους του Νοσοκομείου το ωράριο του επισκεπτηρίου καθώς επίσης και η απαγόρευση του καπνίσματος.

 
Προκήρυξη Προσωπικού - Φύλαξη, Καθαριότητα και Εστίαση
Προκήρυξη Προσωπικού - Φύλαξη, Καθαριότητα και Εστίαση
To 1ο ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Νοσοκομείο Καλαμάτας: Το 1ο ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΡΧΕΓΟΝΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
Σύλλογος Εθελοντών Δοτών Καλαμάτας
Γ.Ν. Καλαμάτας - Sticker Enviromental Bronze
Video Γ.Ν Καλαμάτας
Videos - Ανασκόπηση γεγονότων του Νοσοκομείου Καλαμάτας
Το Υπουργείο Υγείας στη Δι@ύγεια.
Το Υπουργείο Υγείας στη Δι@ύγεια
Το Γ.Ν. Καλαμάτας στη Δι@ύγεια.
Το Γ.Ν. Καλαμάτας στη Δι@ύγεια
Γ.Ν. Καλαμάτας και ESPA
Παραγωγή Ιατρικού Οξυγόνου
Νοσοκομείο Καλαμάτας: Παραγωγή Ιατρικού Οξυγόνου
ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Κληροδότημα Κάππας
Ιστορικό του Κληροδοτήματος Κάππας
Ιστορικό λειτουργίας αιμοδυναμικού εργαστηρίου
Ιστορικό λειτουργίας αιμοδυναμικού εργαστηρίου
Γ.Ν. Καλαμάτας - Ιατρικός Τουρισμός
Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, Παράρτημα Μεσσηνίας
Ε.Κ.Α.Β.