ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

 

Η στελέχωση της Ιατρικής Υπηρεσίας της Ουρολογικής Κλινικής του Γ.Ν. Καλαμάτας σήμερα έχει ως εξής:

 

1) Συντονιστής Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής: κ.Κωνσταντίνος Σκρεπέτης

 

2) Διευθυντής ΕΣΥ, Ουρολόγος: κ.Παναγιώτης Θανασάς

 

3) Επιμ.Α΄κ.Ευθυμίου Ιωάννης

 

4) Επιμ.Β΄, κ.Χουσιανίτης Ζαχαρίας

 

Προϊσταμένη Κλινικής: κ.Γιαννακοπούλου Φωτεινή Τηλ: 27213 63990

 

Με τον νέο οργανισμό του Γ.Ν. Καλαμάτας η σύνθεση της Ιατρικής Υπηρεσίας της Ουρολογικής Κλινικής θα είναι η ακόλουθη:

 

Διευθυντής:     1

Επιμελητές Α΄: 1

Επιμελητές Β΄: 2

 

Τα τελευταία χρόνια κατέστη δυνατή η μετεκπαίδευση των μόνιμων στελεχών του τμήματος σε τομείς αιχμής της σύγχρονης ουρολογίας, όπως στην Ενδοουρολογία, Ουροδυναμική Ουρολογία και επεμβάσεις μεγάλης βαρύτητας, με αποτέλεσμα να παρέχεται υψηλό επιστημονικό επίπεδο.

 

Το ιατρικό προσωπικό της Ουρολογικής κλινικής είναι απόλυτα εξοικειωμένο σε όλες τις νεότερες διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές που απαιτεί η σύγχρονη Ουρολογία, αναίμακτες και ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές (minimal invasive surgery).

Σήμερα διαθέτει όλο τον κατάλληλο ιατροτεχνικό εξοπλισμό, ο οποίος σημειωτέων εμπλουτίζεται και συνεχώς εκσυγχρονίζεται, και εφαρμόζει όλες τις σύγχρονες θεραπευτικές– χειρουργικές τεχνικές, όπως ενδοσωματική λιθοθριψία με βαλλιστικό λιθοθρίπτη, ηλεκτροϋδραυλικά κύματα και υπερήχους για λίθους νεφρικής πυέλου, ουρητήρα και ουροδόχου κύστεως, διουρηθρικές επεμβάσεις, επεμβάσεις ακράτειας ούρων ΤVT και TVT-O, πλαστική αποκατάσταση κυστεοκήλης, διαδερμικές νεφροστομίες κλπ.

 

Η Ουρολογική Κλινική έχει συμμετάσχει ενεργά στα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ουρολογίας της ΔΥΠΕ Πελοποννήσου κατά τις περιόδους 2004-05, 2005-06, 2006-2007 και 2009-2010.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα «Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ουρολογίας είναι ενταγμένα στο επίσημο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας και αντιστοιχούν σε 1 μόριο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην Ουρολογία ανά εκδήλωση.

 

Οι ιατροί της Κλινικής συμμετέχουν ενεργά σε Διεθνή και Πανελλήνια Συνέδρια, Σεμινάρια, Συμπόσια, Ημερίδες, Διεθνή Εκπαιδευτικά και Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα (Hands on Training Workshop) και στο γενικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του νοσοκομείου το οποίο καταρτίζεται και επιβλέπεται επί ετήσιας βάσεως από την Επιστημονική Επιτροπή του Νοσοκομείου.

Σημαντική εκπαιδευτική δραστηριότητα του Διευθυντού της Κλινικής είτε με την ενεργή του συμμετοχή και κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραμμάτων είτε ως Διδάσκων Καθηγητής στην Σχολή ΕΠΑΣ βοηθών νοσηλευτών του ΓΝ Καλαμάτας και στην Ανωτάτη Νοσηλευτική του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Επιπλέον, πραγματοποίηση σημαντικού αριθμού εισηγήσεων, διαλέξεων και ομιλιών σε επιστημονικές συναντήσεις. Διοργάνωση και συμμετοχή στην οργάνωση συνεδρίων και συμποσίων.  

Η κλινική έχει να επιδείξει σημαντικό ερευνητικό και επιστημονικό έργο όπως αποδεικνύεται από την πραγματοποίηση πρωτοποριακών ερευνητικών και κλινικών μελετών οι οποίες αφενός έχουν ανακοινωθεί σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά συνέδρια και αφετέρου έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα παγκόσμια επιστημονικά περιοδικά με υψηλό Impact Factor. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε πολυκεντρικές μελέτες όπως «Η ασφάλεια, η αποτελεσματικότητα και η αποδοχή του Levitra από τους ασθενείς με στυτική δυσλειτουργία». Συγγραφή μονογραφιών και συγγραμμάτων από τον Διευθυντή της Κλινικής.

Η Ουρολογική Κλινική παρέχει εκπαιδευτικό έργο καθ’ όλη την διάρκεια του έτους σε ειδικευόμενους και αγροτικούς ιατρούς είτε με την πραγματοποίηση μετεκπαιδευτικών μαθημάτων είτε παρέχοντας πρακτική άσκηση στα επείγοντα ιατρεία, στους θαλάμους νοσηλείας και στο χειρουργείο.

 
Προκήρυξη Προσωπικού - Φύλαξη, Καθαριότητα και Εστίαση
Προκήρυξη Προσωπικού - Φύλαξη, Καθαριότητα και Εστίαση
To 1ο ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Νοσοκομείο Καλαμάτας: Το 1ο ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΡΧΕΓΟΝΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
Σύλλογος Εθελοντών Δοτών Καλαμάτας
Γ.Ν. Καλαμάτας - Sticker Enviromental Bronze
Video Γ.Ν Καλαμάτας
Videos - Ανασκόπηση γεγονότων του Νοσοκομείου Καλαμάτας
Γ.Ν. Καλαμάτας και ESPA
Παραγωγή Ιατρικού Οξυγόνου
Νοσοκομείο Καλαμάτας: Παραγωγή Ιατρικού Οξυγόνου
ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Ιστορικό λειτουργίας αιμοδυναμικού εργαστηρίου
Ιστορικό λειτουργίας αιμοδυναμικού εργαστηρίου
Γ.Ν. Καλαμάτας - Ιατρικός Τουρισμός
Ε.Κ.Α.Β.